Journalist, debattør og studerende. Plus det løse.